Kỹ Năng Lãnh Đạo

Tổ chức công việc cá nhân thế nào cho đúng?

Phần thùng rác (không phải là mục Recycle của máy tính) để lưu các thông tin cần xoá, chỉ xoá các thông tin này sau

3 bước đơn giản để thành công trong công việc

Không gì tệ bằng câu rên rỉ “Đó không phải việc của tôi. Tôi không làm được việc này”. Luôn sẵn sàng nhận bất cứ

Học cách tổ chức công việc đơn giản, hiệu quả

Việc phân loại hồ sơ rất quan trọng, nếu phân loại có hệ thống thì sẽ dễ dàng cho việc kiểm tra, sắp xếp. Nên

Kỹ năng làm chủ thời gian hiệu quả nhất

Bạn cần xác định công việc đó ảnh hưởng đến bạn thế nào. Khi bạn không làm đuợc điều đó thì sẽ có một kết

Giá trị của thời gian trong công việc và cuộc sống

1 giây không nhiều nhưng cũng không ít đâu. 1 giây không làm được gì nhưng có thể làm được tất cả. + Để hiểu

Làm chủ thời gian của chính mình như thế nào?

Đừng bỏ qua những công việc nhỏ. Nó tuy chiếm một khoảng thời gian nhất định của bạn. Nhưng nó có thể ảnh hưởng đến