cách người việt khởi nghiệp

Chất lượng môi trường khởi nghiệp tại Việt Nam ra sao?

Đồng quan điểm, ông Nguyễn Phước Hưng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Tp. Hồ Chí Minh cho hay, để có hệ sinh thái